Kalendarz
Maj 2020
P W Ś C P S N
« Lip    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Galeria
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Czym się zajmujemy

Nasi rzeczoznawcy zajmują się sporządzaniem operatów szacunkowych, opinii, ekspertyz i doradztwem dotyczącym między innymi:

* nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych,
* budynków mieszkalnych,
* obiektów usługowych (warsztaty, pawilony itp.),
* obiektów rekreacyjno-sportowych (np. baseny, korty, kąpieliska, stadiony itp.),
* obiektów komercyjnych (biurowe, banków, centrów handlowych itp.),
* obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przychodnie, szpitale itp.),
* lokali mieszkalnych i użytkowych,
* nieruchomości rolnych,
* nieruchomości leśnych,
* nieruchomości o charakterze rekreacyjnym (ośrodki wypoczynkowe, ogródki działkowe, domki letniskowe, działki leśne),
* wartości i majątku przedsiębiorstw w tym - szacowanie tzw. "wartości godziwej".

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Osoba, która zdała egzamin państwowy dający uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "rzeczoznawca majątkowy".
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego może otrzymać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości po spełnieniu warunków zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz po wykazaniu się biegłą znajomością języka polskiego.

Tytuł zawodowy "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej.

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, nie stanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
2) efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
4) oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
5) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
6) określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
7) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
8) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód, prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości, albo w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w tym zakresie.
Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie szacowania nieruchomości, jeżeli czynności z tego zakresu będą wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych.

Rzeczoznawca majątkowy może pełnić funkcję biegłego sądowego.

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności zawodowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że przepisy ustawy lub przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej.

Rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.
Obowiązkowi ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych również podlegają przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie szacowania nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy nie wypełniający swoich obowiązków podlega odpowiedzialności zawodowej.